În prezent, compania BS Recycling este implicată în mai multe proiecte majore, dintre care putem enumera:
1. Tronson autostrada Ogra-Tg. Mureș
2. Tronson autostrada Ludus-Chetani.
3. Demolare stadion Steaua, lucrare începută în luna iulie 2018.
4. Lucrări de terasamente și asfaltare drumuri, stabilizare teren, executare fundații clădiri pentru obiectiv fabrică Egger-Polonia. Lucrarea se desfășoară pe o suprafața de 70 ha.
5. Demolare stație trafo-electrice: Turnu Severin
6. Demolare stație trafo-electrice Domnești București.

Lucrări efectuate

1. Demolare turn răcire în flux funcțional 70 m – Petrobrazi – OMV
Demolare turn răcire în flux funcțional 70 m-tehnologie folosită pentru prima dată într-o rafinăria în funcțiune în România, constând în tăiere beton cu fir diamantat la înălțime de 70 m, urmată de deplasarea axială a plăcilor tăiate și cădere controlată a acestora. Menționam că traseele de conducte se aflau la 2 m distanță. Proiectul a fost terminat fără nici un incident.
Demolarea a fost realizată de un excavator de 100 to, cu braț de 42 m.

2. Demolare Combinat Chimic DOLJCHIM-OMV
Demolare, dezasamblare și lucrări preliminare demolării și dezasamblarii 150 clădiri din cadrul Combinatului Chimic Doljchim.
Ecologizare, demolare și dezasamblare instalații: uree, acid nitric, nitrat de amoniu, methanol.
Demolare și dezasamblare estacare magistrale

3. Dezmembrare, dezasamblare și demolare Instalație Dimetiltereftalat din cadrul Fabricii de Petrochimie Năvodari- ROMPETROL
Activități de dezmembrare, dezasamblare și demolare a Instalației, cuprinzând ansamblul operațiunilor de tăiere, demontare, descompletare, descompunere deșeuri metalice și nemetalice; dărâmarea structurii Instalației până la „cota 0 finisată și existent betonata”

4. Demolare Masină de Aglomerare – Combinat Sidex-Arcelor Mittal Galați
Lucrări de demolare supraterană a obiectivului, îndepărtare / demontare echipamente, recuperare azbociment și depozitare pe o platformă betonată în apropierea obiectivului; recuperare fier vechi și material neferos rezultat în urmă demolării; umplere gropi și/sau incărcarea și transportul molozului (beton, cărămidă) rezultat în urma demolării; tăierea cablurilor la o lungime de 2 m.

5. Demolare Fabrica articole tehnice de cauciuc ROLAST
Demolare hale producție, turnuri cu regim de înălțime 40 m, desfășurată pe o suprafață 20 ha, volum 105.000 mc.

6. Demolare Fabrica SIMEROM Sibiu
Lucrări de demolare și săpătură generală. Demolare a 25.000 mc, săpătură generală 140.000 mc. Lucrare cu grad înalt de dificultate datorită unui turn de 40m aflat în vecinătatea unui pod și a liniilor ferate, precum și a clădirilor de peste 20m, aflate în vecinătatea magistralei de gaz.

7. Demolare FAMOS SA Suceava- Buildcorp
Demolare mecanizată și cu explozii controlate a fabricii FAMOS SUCEAVA, obiectiv întins pe o suprafață de 20 hă, volumul total de demolat fiind de 150.000 mc; fabrica a fost alcătuit din 4 turnuri de răcire, 5 hale de producție, stație de oxigen, 8 bazine de decantare, 3 ateliere mecanice, 6 clădiri anexe, canal gaze, clădire birouri cu înălțime de 40 m.